Bij Balans Tandtechniek kunt u terecht voor mondhygiëne bij onze gewaardeerde mondhygiënisten Chiara en Nagije.

.

  • Chiara Russo heeft in 2012 de 4-jarige opleiding tot mondhygiënist behaald. Sinds 2014 is zij werkzaam in de praktijk op de maandag.

  • Nagije Rasooli heeft in 2019 de 4-jarige opleiding tot mondhygiënist behaald. Sinds 2019 is zij werkzaam in de praktijk op de woensdag.

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheids- zorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefen- ing te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 4-jarige HBO-opleiding.

Kwaliteit

  • Wij zijn lid van de Nederlandse vereniging voor mondhygiënisten
  • De klachtenregeling verloopt via de Landelijke Klachtencommissie paramedici 1e lijn. De Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) is hierbij aangesloten. 
  • Voor eventuele opmerkingen en/of vragen kunt u mailen naar: mondhygiene@balanstandtechniek.nl