Eerste consult

Bij een eerste afspraak hebben wij uw persoonlijke, tandheelkundige en medische gegevens nodig. Het is handig als de gezondheidsvragenlijst van te voren ingevuld wordt. Dit is nodig om te bepalen of er voor de behandeling voorzorgsmaatregelen genomen moet worden.

Tijdens het consult zal er gekeken worden naar uw mond en geïnventariseerd welke problemen er zijn en welke behandeling daarvoor nodig is. Als er tijd over is zal met de behandeling gestart worden.

Belangrijk om mee te nemen voor de eerste afspraak

  • De ingevulde gezondheidsvragenlijst
  • Uw legitimatie en verzekeringspas
  • De verwijsbrief van de tandarts of verwijzer indien u deze heeft
  • Eventueel aanvullende behandelgegevens

Vervolgafspraken

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat een uur niet voldoende om volledige gebitsreiniging uit te voeren, worden er vervolgafspraken gemaakt. Hierbij horen ook tussentijdse controles om u te begeleiden naar  een optimaal behandelresultaat.

Herbeoordelingsafspraak

Wanneer uw hele gebit professioneel gereinigd is en uw mondhygiëne in orde, wordt er een zogenoemde herbeoordelingsafspraak gemaakt na 3 maanden. De situatie wordt dan opnieuw beoordeeld en zonodig vastgelegd. Uw mondhygiëne wordt gecontroleerd en zonodig bijgesteld en wanneer het nodig is opnieuw gereinigd.

Nazorgbehandelingen

Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordeling stellen we in overleg een nazorgschema op. Het interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan variëren, bijvoorbeeld om de 3, 4 of 6 maanden, tot 12 maanden.

Rapportage aan de tandarts

Omdat zowel wij als de tandarts in uw mond werken is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat er overleg met uw tandarts is. Dit doen wij na de eerste behandeling, indien nodig en daarna 1x per jaar. Wanneer u bezwaar hier tegen heeft, verzoeken wij dat bij het eerste bezoek aan ons te laten weten.